Jeżeli cena za każdy rozpoczęty dzień została policzona, wystarczy pomnożyć ją razy ilość dni pobytu w naszym hotelu.

Two columns
Pionowo
Poziomo

Kot

Kwota za jeden dzień pobytu, którą należy pomnożyć razy ilość dni.

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Godziny otwarcia:

08:00-12:00 16:00-20:00